MESYUARAT MPKM TAHUN 2024

Pada tahun 2024, sebanyak empat (4) mesyuarat akan dilaksanakan seperti berikut :

i) Mesy. MPKM Bil. 1/2023 : 24 Jan 2024
ii) Mesy. MPKM Bil. 2/2023 : 16 Mei 2024
iii) Mesy. MPKM Bil. 3/2023 : 24 Julai 2024
iv) Mesy. MPKM Bil. 4/2023 : 26 September 2024