AHLI MAJLIS
MAJLIS PERTANDINGAN KEMAHIRAN MALAYSIA (MPKM)

Setiap pelantikan anggota MPKM perlu mendapat persetujuan daripada Menteri Sumber Manusia yang merupakan penasihat kepada MPKM. Pada tahun 2022, seramai 30 orang anggota MPKM yang baharu telah dilantik.

Penaung : Y.A.B. Perdana Menteri

Penasihat : Y.B. Menteri Sumber Manusia

Pengerusi : Y.B. Timbalan Menteri Sumber Manusia

Pengerusi Ganti : Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia

Urusetia : 1. Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia (KSM)

                 2. Kementerian Kerja Raya (KKR)


Keanggotaan ahli adalah dilantik oleh Pengerusi Majlis dan terdiri daripada 

Lapan Belas (18) orang yang mewakili sektor awam;


i) 17 orang anggota mewakili Kementerian/Jabatan yang bertanggungjawab dan terlibat dengan TVET; dan
ii) Seorang anggota mewakili Kementerian Kewangan


Dua Belas (12) orang yang mewakili sektor swasta;

i)  3 orang anggota mewakili Institusi-Institusi TVET Negeri;

ii) Seorang anggota mewakili Industri Transportation & Logistics;

iii) Seorang anggota mewakili Institusi latihan kemahiran berkaitan keusahawanan;

iv) Seorang anggota mewakili Industri ICT;

v) Seorang anggota mewakili Tenaga Nasional Berhad;

vi) Seorang anggota mewakili Industri Hospitaliti;

vii) Seorang anggota mewakili Industri Pembuatan & Teknologi Kejuruteraan;

viii) Seorang anggota mewakili Persatuan Institusi Latihan Swasta;

ix) Seorang anggota mewakili Persatuan Golongan Orang Kelainan Upaya (OKU); dan

x) Seorang anggota mewakili Malaysia Board of Technologists MBOT.


Jadual 1 : Senarai Nama Anggota MPKM

BIL

KEANGGOTAAN
MAJLIS

NAMA ANGGOTA

JAWATAN DAN AGENSI

1  Pengerusi
  (Kosong) Timbalan Menteri
Kementerian Sumber Manusia (KSM)
2  Pengerusi Ganti   (Kosong)  Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Manusia (KSM)
3  Ahli   Datuk Wan Ahmad Uzir bin Hj Wan Sulaiman  Ketua Setiausaha
Kementerian Kerja Raya 
4  Ahli   Dato' Ramlan bin Harun Ketua Setiausaha
Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
5  Ahli   Dato' Haslina binti Abdul Hamid Ketua Ketiausaha
Kementerian Pertanian Dan Asas Tani
6  Ahli   Datuk Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz  Ketua Setiausaha
Kementerian Dalam Negeri 
7  Ahli   Dr. Maziah binti Che Yusoff Ketua Setiausaha
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
8  Ahli   Ts. Dr. Mohamad bin Sulaiman Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Kementerian Sumber Manusia (KSM)
9  Ahli   En. Mohd Iqbal bin Mohd Noor Pengarah Kemahiran
Bahagian Pembangunan Kemahiran (KBS)
10  Ahli   Ts. Zainab binti Ahmad Ketua Pengarah
Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti
11  Ahli   En. Shakib bin Ahmad Shakir Ketua Pengarah
Jabatan Tenaga Manusia
12  Ahli   En. Ibrahim bin Ismail Ketua Pengarah
Kraftangan Malaysia
13  Ahli   Ir. Ts. Haji Nuriman bin Yusop Ketua Pengarah
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
14  Ahli   En. Mohd Fathullah bin Mustafa Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
15  Ahli   Datuk Ir. Ahmad Asri bin Abdul Hamid Ketua Eksekutif
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
16  Ahli   Tuan Haji Mahpar bin Atan Ketua Pengarah
Malaysia Timber Industry Board (MITB)
17  Ahli   Ir. Hj. Md Zakuan bin Hj Ibrahim Ketua Eksekutif
Suruhanjaya Tenaga
18  Ahli   Pn. Nor Eni binti Ismail  Timbalan Pengarah,
Bahagaian Belanjawan Negara (Sosial),
Kementerian Kewangan
19  Ahli   Dr. Latip bin Muhammad Pengarah
Bahagian Sukan, Kokurikulum Dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
20  Ahli   En. Jabar Azman bin Jaafar  Ketua Eksekutif
GIATMARA Sdn Bhd
21  Ahli   En. Mohamad Nazrel bin Mansor  Ketua Eksekutif
PROTON Holdings Berhad
22  Ahli   Datuk Ir. Baharin bin Din  Ketua Eksekutif
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
23  Ahli   Dato' Norhalim bin Yunus  Ketua Eksekutif
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
24  Ahli    Dato' Nathan K Suppiah  Presiden
Federation of Malaysian Manufacturers
25  Ahli   En. Yap Lip Seng  Presiden
Malaysian Association of Hotels 
26  Ahli   En. Azizul bin Mohd Othman  Presiden
Persatuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia
27  Ahli   En. Mohd Yusuri bin Yusof  Pengarah Urusan
Kedah Industrial Skills and Management Development Centre (KISMEC)
28  Ahli   En. Ja'apar bin Samat  Pengarah Urusan
Johor Skills Development  Centre (PUSPASTRI)
29  Ahli   Ts. Hj. A Rahim bin Omar  Pengarah Urusan
Pahang Skills Development Center (PSDC) 
30  Ahli   Hjh. Zanariah binti Hj Ahmad  Pengarah
Bahagian Pendidikan Dan Latihan Teknikal Vokasional (BPLTV) 
31  Ahli   Datin Paduka Khatijah binti Sulieman  Presiden
Majlis Pemulihan Malaysia (MCR)
32  Ahli   En. Abdul Hafiz bin Mohamd Nor  Timbalan Pendaftar
Malaysia Board of Technologists (MBOT)