MESYUARAT MPKM TAHUN 2022

Pada tahun 2022, sebanyak tiga (3) mesyuarat akan dilaksanakan seperti berikut :

1. Mesyuarat MPKM Bil. 2/2022 akan diadakan pada 20 Julai 2022 (Rabu).

2. Mesyuarat MPKM Bil. 3/2022 akan diadakan pada 14 September 2022 (Rabu).

3. Mesyuarat MPKM Bil. 4/2022 akan  diadakan pada 24 November 2022 (Khamis).