MESYUARAT MPKM TAHUN 2023

Pada tahun 2023, sebanyak empat (4) mesyuarat akan dilaksanakan seperti berikut :

1. Mesyuarat MPKM Bil. 1/2023 akan diadakan pada 29 Mac 2023 (Rabu)
2. Mesyuarat MPKM Bil. 2/2023 akan diadakan pada 22 Ogos 2023 (Selasa)
3. Mesyuarat MPKM Bil. 3/2023 akan diadakan pada 08 November 2022 (Rabu).
4. Mesyuarat MPKM Bil. 4/2023 akan diadakan pada 20 Disember 2022 (Rabu).